Eftersom Wikipedia har målet att vara ett sakligt uppslagsverk, ska det skrivas från en neutral utgångspunkt vilket i stor utsträckning även omfattar eventuellt nations- eller regionsperspektiv.

Artiklar bör därför innefatta uppgifter, perspektiv och källor från andra delar av världen än Sverige, västvärlden och I-länder. I de fall en text eller en uppgift enbart beskriver svenska förhållanden måste detta tydliggöras, exempelvis av artikelnamn, avsnittsrubrik, bildtext eller tabellrubrik. Enda kravet för att kunna tillgodogöra sig en artikel i svenskspråkiga Wikipedia ska vara kunskaper i svenska.

Det språkområde där det svenska språket är som störst är inte detsamma som staten Sverige. Även på andra håll i världen finns det människor som har svenska som modersmål, eller kan tala och förstå svenska. Exempelvis finns 290.000 personer i Finland (år 2007) som har svenska som modersmål. Det finns omkring 400.000 utlandssvenskar.[1]

IMG_20210417_115252.jpg