Bollränna gäller fr.o.m 16e oktober

Med Bokare avses den person som i Min Golf genomför bokningen av Starttid, och i förekommande fall även betalningen av Bokningsavgift och Greenfeeavgift. Bokaren är alltid ansvarig för betalning av egna såväl som Bokade personers Bokningsavgifter och Greenfeeavgifter i Min Golf.

Vid frost skjuts alla starttider framåt till frosten släppt. Det betyder att har du starttid kl 08.00 och frosten släpper först 08.30 skjuts din starttid framåt 30 min. Detta gäller alla starttider. Vi gör detta för att maximera spelmöjligheten för alla så länge det är möjligt. Har du/ni inte bokat någon starttid går de som bokat starttid alltid före då det är vår enda och andras möjlighet att förhålla sig till tider och vem som är på tur.

För mer info se länken: https://help.golf.se/ovrigt/regelverk-for-git-och-min-golf/allmanna-kopvillkor-starttidsbokning-i-min-golf/