Bollränna gäller fr.o.m 14 okt.

Med Bokare avses den person som i Min Golf genomför bokningen av Starttid, och i förekommande fall även betalningen av Bokningsavgift och Greenfeeavgift. Bokaren är alltid ansvarig för betalning av egna såväl som Bokade personers Bokningsavgifter och Greenfeeavgifter i Min Golf.

För mer info se länken: https://help.golf.se/ovrigt/regelverk-for-git-och-min-golf/allmanna-kopvillkor-starttidsbokning-i-min-golf/