Loading...
Drivingrange 2018-05-24T19:05:45+00:00

DÅ ÄR DET DAX!
Idag onsdag den 25 april öppnar driving rangen kl 09:00. Mattutslagen är öppna och skall användas. Boll köper du i bollmaskinen och du kan betala med bankkort eller att du köper poletter i shopen.

Närspelsgreen är fortfarande stängd!  Puttinggreen vid rangen får användas för putt-träning.

Tyvärr hade vi personer som stal rangebollar förra säsongen och slog ut på olika ställen i kommunen. Detta kostar klubbens stora pengar att köpa in ny boll enbart p.g.a. detta. Om ni ser någon som tar bollar och lägger i annat än de avsedda hinkarna (direkt i bag eller i platspåsar eller dylikt) så ber vi om er om hjälp. Säg till dessa personer eller så kommer ni in till oss och informerar om vilka som stjäl för det är det det är frågan om. Vi polisanmäler alla stölder.

Ha en bra träning!