Drivingrangen

Vår drivingrange ger möjligheter att träna från matta eller gräs. Vi har regionens största gräsrange. Bakom gräsrangen står tunnor med såmassor som vi vill att du lägger i i dina uppslagna torver efter avslutade träning. Vi har också närspelsgreen med greenbunkrar och fairway bunker för att kunna träna långa bunkerslag.

Bollar för att träna på drivingrangen köper du med betalkort vid bollmaskin eller köp polletter i shopen som du använder i bollmaskinen.

Autopeg på Rangen
Då har vi som en av de första klubbarna i världen anskaffat två ”Autopeg” till vår range. Dessa är specialbyggda ramper för personer som sitter i rullstol eller använder vår handigolfbil vid träning.  Givetvis kan du med full funktion i ben också använda ramperna som är helt självpeggande. Vi har ramp för vänster och för höger spelare

Du köper boll i bollmaskinen och laddar sedan i ”Autopeg”. LÄS INSTRUKTIONERNA PÅ RAMPEN NOGA!

Se också filmen hur ramperna fungerar. https://www.youtube.com/watch?v=A8Kdz2GGHJg

Tyvärr hade vi personer som stal rangebollar förra säsongen och slog ut på olika ställen i kommunen. Detta kostar klubbens stora pengar att köpa in ny boll enbart p.g.a. detta. Om ni ser någon som tar bollar och lägger i annat än de avsedda hinkarna (direkt i bag eller i platspåsar eller dylikt) så ber vi om er om hjälp. Säg till dessa personer eller så kommer ni in till oss och informerar om vilka som stjäl, för det är det det är frågan om. Vi polisanmäler alla stölder.

Ha bra träning!