Drivingrangen är öppen med tillhörande övningsområden.

Vår drivingrange ger möjligheter att träna från matta och gräs. Vi har regionens största gräsrange. Bakom gräsrangen står tunnor med såmassor som vi vill att du lägger i i dina uppslagna torver efter avslutade träning. Vi har också närspelsgreen med greenbunkrar och fairway bunker för att kunna träna långa bunkerslag.

Bollar för att träna på drvingrangen kan du köpa med betalkort vid bollmaskin eller så köper du polletter i shopen som du använder i bollmaskinen.

Tyvärr hade vi personer som stal rangebollar förra säsongen och slog ut på olika ställen i kommunen. Detta kostar klubbens stora pengar att köpa in ny boll enbart p.g.a. detta. Om ni ser någon som tar bollar och lägger i annat än de avsedda hinkarna (direkt i bag eller i platspåsar eller dylikt) så ber vi om er om hjälp. Säg till dessa personer eller så kommer ni in till oss och informerar om vilka som stjäl för det är det det är frågan om. Vi polisanmäler alla stölder.

Ha en bra träning!