Ban kommitté

Bankommitten strävar efter att Älvkarleby GK ska vara en välkomnande och välbesökt golfanläggning med högt ställda krav på säkerhet, kondition, miljö samt natur och spelupplevelse, vilket är i samstämmighet med styrelsens uttalade ambition. Vi fortsätter arbeta efter den av Bankommittén sedan tidigare framtagna Ban- och Utvecklingsplan. Arbetet fortskrider i den prioritetsordning som fastställts och med hänsyn till vad budgeten tillåter. Besiktning av banan sker årligen vilket kan leda till att revidering av planen kan komma att ske.

Har du förslag på förbättringar av vår bana eller vill göra en felanmälan? Kontakta då Fredrik, vår banchef, via mail till Fredrik

Medlemmar i kommittén:

 • Johan Malmsten (Klubbchef och tränare)
 • Fredrik Vistedt (Banchef/Head Greenkeeper) tel: 070-627 69 07
 • Cecilia Leijon Fröjd
 • Christer Muhr
 • Perry Andersson
 • Michael Swedh
 • Sylvie Köönverk

Dam kommitté

Dam kommittéen har som uppgift att få alla damer i klubben att känna sig välkomna att spela och umgås under trevliga förhållanden. Nybörjare har chans att träna med en blandning av andra nybörjare och erfarna spelare. Vi väljer själva om vi vill spela 9 eller 18 hål.

Medlemmar i kommittén:

 • Monica Lindegren (ordf.)        070-778 39 39
 • Lisbeth Pedersen                       070-222 40 37
 • Maria Högberg                           070-671 95 81

För mer info om dam kommittéens sommarktiviteter 2021 klicka på länken Damernas spelprogram 2021

Paragolf kommitté

Paragolf kommittén på Älvkarleby Golfklubb jobbar med att få personer med olika typer av funktionsvariationer att prova golf och fortsätt att träna golf mot det gröna kortet. Alla våra träningsområden är lätt tillgängliga för alla typer av funktionsvariation. Klubbor finns i shopen att låna gratis för alla som vill prova golf.

När grönt kort uppnåtts så har klubben handikappanpassat banan i 2015 och 2016 bland annat genom att delar av vägar asfalterats för bättre framkomlighet, nya teen (tee 39) har anlagts och toaletter har handikappanpassats.

Från och med 2018 har vi en paragolfbil som vi lånar ut gratis till alla som har behov av bilen. Det gäller dig som provar på, spelar eller vill följa med nära och kära på banan utan att spela. Bilen är lätt att köra och du lär dig att hantera den på 10 minuter.

Vi har i 2019 anskaffat två självpeggande ramper från ”Autopeg” som gör träningen på rangen mycket lättare för personer i handgolfbilen eller som sitter i rullstol. Ramp finns för både höger och vänsterspelare.

Vill du komma i kontakt med oss för att testa, fråga om möjligheterna, spela m.m.  kontakta oss! För kontakt, klicka här

Medlemmar i paragolfkommittén:

HCP kommitté

HCP kommittéen är den grupp av personer som är utsedda av klubben och styrelsen att ansvara för alla klubbens medlemmars hcp. och att all spelare har ett korrekt hcp utifrån Svenska Golfförbundets rekomendationer och regler. För frågor kontakta hcp kommittéen.

Medlemmar i kommittén:
Svante Andersson (Ordf.)
Roger Gahlin

För kontakt sänd ett mail via länken här.

Junior Elit kommitté

Juniorkommittén arbetar med att organisera, planera, genomföra och utveckla junior- och elit-verksamheten på Älvkarleby golfklubb. Kommittén tillsammans med klubbens tränare, ansvarar för tränings och tävlingsverksamheten på klubben, riktat mot målgruppen. Junior- och elitkommittén är sammansatt av personer från kommitténs olika arbetsområden. Kommittén arbetar för:

 • Golf som idrott.
 • Ge möjlighet för alla att träna golf året runt.
 • Dopingfri idrott.
 • Meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Medlemmar i kommittén:

 • Cecilia Leijon Fröjd (ansv. tränare)
 • Thomas Nälsén (ordf. och ansv. golfskoj)
 • Matilda Åkerlind
 • Joakim Asplund
 • Ellen Lungfors Asplund (junior)

Vill du veta mer, ta kontakt eller kolla in juniorerna på laget.se.

Se också information nedan:
Juniorträning och Läger 2020

Miljö kommitté

Bakgrund och uppdrag

Älvkarleby Golfklubbs miljöutredning 2009 identifierade relevanta miljöaspekter och nyckeltal för verksamheten och tog fram en miljöhandlingsplan 2010 som kvalificerade klubben för Svenska Golfförbundets miljödiplom. Miljöaspekterna beaktas idag i den löpande verksamheten genom Miljöhandlingsplanen som kommittén utvärderar och uppdaterar årligen och som är föremål för ledningens/styrelsens återkommande uppföljning. Miljökommittén ansvarar för att det genomförs en protokollförd skyddsrond per år där iakttagelser och förbättringsförslag dokumenteras. Kommittén håller också kontakt med Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen.

 • Miljöpolicyn är det övergripande dokumentet för klubbens miljöstyrning. Policyn har följande lydelse: Alla medlemmar, anställda och entreprenörer skall verka för att verksamheten bedrivs enligt miljöriktiga principer.
 • Verksamheten skall kontinuerligt prövas mot miljömässiga värderingar. Där ingår att följa gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Arbetet skall utvecklas med ständiga förbättringar med mål att minimera oönskad miljöpåverkan.
 • Verksamheten skall medverka till att naturupplevelser vid golfklubben främjas.
 • Den biologiska mångfalden vid golfklubben skall främjas.
 • Miljöfrågor skall vara en stående punkt på styrelsens sammanträden.

Våra miljörutiner kommer att vara en integrerad del i vår löpande verksamhet och följa SGF:s miljönormer. Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida, hos klubbchefen och i receptionen. Miljöpärm/system finns hos klubbchefen. Vår strategi är att koncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna som värderas årligen vid en miljögenomgång. Medlemmar i kommittén:

 • Hans Lindström (ordf.) 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com
 • Fredrik Wistedt 070-627 69 07, fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com
 • Lennart Billfalk 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com
 • Per-Olof Ferm 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com
 • Niklas Dahlbäck 070-602 35 19, niklas.dahlback@vattenfall.com

Dokument Miljöplan Älvkarleby GK 2019 ver20190212 för nedladdning följ länken. Dokument Miljöaspekter för Älvkarleby Golfklubb 2018 ver20171109 för nedladdning följ länken.

Senior kommitté

Damer 50+ och Herrar 55+ är välkomna att delta i våra onsdagstävlingar ochvåra övriga aktiviteter. Det kanske inte alltid är viktigast att vinna, utan att umgås med trevliga medspelare under en golfrunda.

Träning med Cissi
Cissi har lagt upp ett schema med följande datum för att utveckla och lära dig mer om golf;
11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 13/7, 20/7, 17/8, 24/8.

Det finns två grupper vid varje träning.

Grupp 1  11,00-12.00
Grupp 2. 14.00-15.00

Pris:
Alla träningar 995 kr
Per tillfälle 150 kr

Det finns just nu bara tre platser kvar. Först till kvarn gäller! För anmälan kontakta Cissi på cecilia@alvkarlebygk.com

Medlemmar i kommittén

Yvonne Thunman   072-717 29 31     y.thunman@gmail.co
Åsa Sundell               070-220 14 14     asa.sundell2010@gmail.com
Elisabeth Billfalk     070-682 70 59     lisa.billfalk@gmail.com
Sylvie Koonverk       070-895 63 01     sylvie.koonverk@telia.com
Göran Westlund       070-540 60 54     goran.westlund@hotmail.com
Örjan Löfström         070-604 29 60     orjan.lofstrom@gmail.com
Leif Jansson               070-738 73 80
Gunnar Thunman     070-675 11 12     gunnar.thunman@gmail.com

SR medlemmarnas egna sidor

Sponsor kommitté

Sponsorkommittén vill verka för ett gott klimat och ett fruktbart samarbete med och emellan våra partners. Vi kan erbjuda ideala möjligheter till företagsgolf och/eller andra golfaktiviteter efter behov. Vi vill efter bästa förmåga tillgodose att våra sponsorer erfar positiva upplevelser och känner glädje vid besök på vår anläggning.

Medlemmar i kommittén:
Stefan Hult (ordf.) e-mail: stefanhult@hotmail.se
Stefan Sjöström
Clarrie Leim
Johan Malmsten (klubbchef och tränare) e-mail: johan.malmsten@alvkarlebygk.com
Cecilia Leijon Fröjd (tränare)
Lars Högberg
Andreas Klövenäs

Tävlings kommitté

Tävlings kommittén ordförande utses av klubbens styrelse. Kommittéen ordförande utser kommitté medlemmarna. Kommittéen är ansvarig för tävlingsverksamheten på Älvkarleby Golfklubb. Detta innefattar planering av tävlingsprogram, genomförande av tävling, resultatrapportering och ev. prisutdelning. Kommittén kan ge annan person eller kommitté mandat att ansvar för tävling men är ett beslut som tas av tävlingskommittén.

Lokala regler se denna länk:
Lokala Regler 2021 RevA

Kommitten består av:

 • Anders Ekelund (ordf.)
 • Christer Bärlund
 • Christina Söderlind
 • Jonny Melander
 • Stephan Abramsson
 • Inga Örnblom
Tävlingskommittéens egna sidor