Ban kommitté

Bankommitten strävar efter att Älvkarleby GK ska vara en välkomnande och välbesökt golfanläggning med högt ställda krav på säkerhet, kondition, miljö samt natur och spelupplevelse, vilket är i samstämmighet med styrelsens uttalade ambition. Vi fortsätter arbeta efter den av Bankommittén sedan tidigare framtagna Ban- och Utvecklingsplan. Arbetet fortskrider i den prioritetsordning som fastställts och med hänsyn till vad budgeten tillåter. Besiktning av banan sker årligen vilket kan leda till att revidering av planen kan komma att ske. Medlemmar i kommittén:

 • Yvonne Thunman
 • Leif Persson (Head Greenkeeper) tel: 070-6276907
 • Johan Malmsten (Klubbchef och tränare)
 • Willy Helzenius

Dam kommitté

Dam kommittéen har som uppgift att få alla damer i klubben att känna sig välkomna att spela och umgås under trevliga förhållanden. Nybörjare har chans att träna med en blandning av andra nybörjare och erfarna spelare. Vi väljer själva om vi vill spela 9 eller 18 hål.

Medlemmar i kommittén:

 • Monica Lindegren (ordf.)        070-778 39 39
 • May-Gun Ferm                          070-256 64 04
 • Lisbeth Pedersen                       070-222 40 37
 • Maria Högberg                           070-671 95 81

För mer info om dam kommittéens sommarktiviteter 2019 klicka på länken Damernas spelprogram 2019

Paragolf kommitté

Paragolf kommittén på Älvkarleby Golfklubb jobbar med att få personer med olika typer av funktionsvariationer att prova golf och fortsätt att träna golf mot det gröna kortet. Alla våra träningsområden är lätt tillgängliga för alla typer av funktionsvariation. Klubbor finns i shopen att låna gratis för alla som vill prova golf. När grönt kort uppnåtts så har klubben handikappanpassat banan i 2015 och 2016 bland annat genom att delar av vägar asfalterats för bättre framkomlighet, nya teen (tee 39) har anlagts och toaletter har handikappanpassats. Medlemmar i kommittén:

 • Pelle Burman (ordf.)
 • Yvonne Högstedt
 • Svante Andersson
 • Sölve Hellström
 • Johan Malmsten (tränare)
 • Hanna Roos (tränare)

För kontakt, klicka här

HCP kommitté

HCP kommittéen är den grupp av personer som är utsedda av klubben och styrelsen att ansvara för alla klubbens medlemmars hcp. och att all spelare har ett korrekt hcp utifrån Svenska Golfförbundets rekomendationer och regler. För frågor kontakta hcp kommittéen.

Medlemmar i kommittén:
Svante Andersson (Ordf.)
Roger Gahlin

För kontakt sänd ett mail via länken här.

Junior Elit kommitté

Juniorkommittén arbetar med att organisera, planera, genomföra och utveckla junior- och elit-verksamheten på Älvkarleby golfklubb. Kommittén tillsammans med klubbens tränare, ansvarar för tränings och tävlingsverksamheten på klubben, riktat mot målgruppen. Junior- och elitkommittén är sammansatt av personer från kommitténs olika arbetsområden. Kommittén arbetar för:

 • Golf som idrott.
 • Ge möjlighet för alla att träna golf året runt.
 • Dopingfri idrott.
 • Meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Medlemmar i kommittén:

 • Pelle Åkermark (ordf. och ansv. tävling)
 • Tomas Nälsen (ansv. Golfskoj)
 • vakant (ansv. utvecklings grp.)
 • vakant (ansv. framtids grp.)
 • Joakim Asplund (ansv. Junior-elit och elit)
 • Johan Malmsten (ansv. tränare)
 • Daniel Karlsson (ansv. tränare)
 • Hanna Roos  (ansv. tränare)

Vill du veta mer, ta kontakt eller kolla in juniorerna på laget.se.

Se också information nedan:
Juniorflyer 2019
Juniorläger 12-16 aug 2019

Miljö kommitté

Bakgrund och uppdrag

Älvkarleby Golfklubbs miljöutredning 2009 identifierade relevanta miljöaspekter och nyckeltal för verksamheten och tog fram en miljöhandlingsplan 2010 som kvalificerade klubben för Svenska Golfförbundets miljödiplom. Miljöaspekterna beaktas idag i den löpande verksamheten genom Miljöhandlingsplanen som kommittén utvärderar och uppdaterar årligen och som är föremål för ledningens/styrelsens återkommande uppföljning. Miljökommittén ansvarar för att det genomförs en protokollförd skyddsrond per år där iakttagelser och förbättringsförslag dokumenteras. Kommittén håller också kontakt med Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen.

 • Miljöpolicyn är det övergripande dokumentet för klubbens miljöstyrning. Policyn har följande lydelse: Alla medlemmar, anställda och entreprenörer skall verka för att verksamheten bedrivs enligt miljöriktiga principer.
 • Verksamheten skall kontinuerligt prövas mot miljömässiga värderingar. Där ingår att följa gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Arbetet skall utvecklas med ständiga förbättringar med mål att minimera oönskad miljöpåverkan.
 • Verksamheten skall medverka till att naturupplevelser vid golfklubben främjas.
 • Den biologiska mångfalden vid golfklubben skall främjas.
 • Miljöfrågor skall vara en stående punkt på styrelsens sammanträden.

Våra miljörutiner kommer att vara en integrerad del i vår löpande verksamhet och följa SGF:s miljönormer. Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida, hos klubbchefen och i receptionen. Miljöpärm/system finns hos klubbchefen. Vår strategi är att koncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna som värderas årligen vid en miljögenomgång. Medlemmar i kommittén:

 • Hans Lindström (ordf.) 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com
 • Fredrik Wistedt 076-231 90 07, fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com
 • Lennart Billfalk 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com
 • Per-Olof Ferm 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com
 • Niklas Dahlbäck 070-602 35 19, niklas.dahlback@vattenfall.com

Dokument Miljöplan Älvkarleby GK 2019 ver20190212 för nedladdning följ länken. Dokument Miljöaspekter för Älvkarleby Golfklubb 2018 ver20171109 för nedladdning följ länken.

Senior kommitté

Old Members har i 2020 bytt namn till Senior kommittén. Senior kommittén  är till för damer 50+ och herrar 55+. På våra onsdagstävlingar är det kanske inte alltid viktigast att vinna utan att ha en bra golfrunda med trevliga medspelare. Våra aktiviteter

Medlemmar i kommittén

 • Yvonne Thunmann  072 71 72 931
 • Göran Westlund 070-540 60 54
 • Leif Jansson 070-738 73 80
 • Lisa Billfalk 070-682 70 59
 • Åsa Sundell 070-220 14 14
 • Gunnar Thunman 070-675 11 12
 • Sylvie Köönverk 070-895 63 01
Old Members egna sidor

Sponsor kommitté

Sponsorkommittén vill verka för ett gott klimat och ett fruktbart samarbete med och emellan våra partners. Vi kan erbjuda ideala möjligheter till företagsgolf och/eller andra golfaktiviteter efter behov. Vi vill efter bästa förmåga tillgodose att våra sponsorer erfar positiva upplevelser och känner glädje vid besök på vår anläggning. Medlemmar i kommittén: Stefan Hult (ordf.) e-mail: stefanjult@hotmail.com Stefan Sjöström Clarrie Leim Mats Tegelberg Klas Abrahamsson Anders Larsson Johan Malmsten (klubbchef) e-mail: johan.malmsten@alvkarlebygk.com

Tävlings kommitté

Tävlings kommittén ordförande utses av klubbens styrelse. Kommittéen ordförande utser kommitté medlemmarna. Kommittéen är ansvarig för tävlingsverksamheten på Älvkarleby Golfklubb. Detta innefattar planering av tävlingsprogram, genomförande av tävling, resultatrapportering och ev. prisutdelning. Kommittén kan ge annan person eller kommitté mandat att ansvar för tävling men är ett beslut som tas av tävlingskommittén.

Lokala regler se dessa länkar:
Lokala regler20170402RevA

Kommitten består av:

 • Anders Ekelund (ordf.)
 • Christer Bärlund
 • Christina Söderlind
 • Jonny Melander
 • Stephan Abramsson
 • Inga Örnblom
Tävlingskommittéens egna sidor