Ban kommitté

Bankommitten strävar efter att Älvkarleby GK ska vara en välkomnande och välbesökt golfanläggning med högt ställda krav på säkerhet, kondition, miljö samt natur och spelupplevelse, vilket är i samstämmighet med styrelsens uttalade ambition. Vi fortsätter arbeta efter den av Bankommittén sedan tidigare framtagna Ban- och Utvecklingsplan. Arbetet fortskrider i den prioritetsordning som fastställts och med hänsyn till vad budgeten tillåter. Besiktning av banan sker årligen vilket kan leda till att revidering av planen kan komma att ske. Medlemmar i kommittén:

 • Johan Malmsten (Klubbchef och tränare)
 • Fredrik Vistedt (Banchef/Head Greenkeeper) tel: 070-627 69 07
 • Cecilia Leijon Fröjd
 • Willy Helzenius
 • Christer Muhr
 • Perry Andersson
 • Michael Swedh
 • Sylvie Köönverk

Dam kommitté

Dam kommittéen har som uppgift att få alla damer i klubben att känna sig välkomna att spela och umgås under trevliga förhållanden. Nybörjare har chans att träna med en blandning av andra nybörjare och erfarna spelare. Vi väljer själva om vi vill spela 9 eller 18 hål.

Medlemmar i kommittén:

 • Monica Lindegren (ordf.)        070-778 39 39
 • Lisbeth Pedersen                       070-222 40 37
 • Maria Högberg                           070-671 95 81

För mer info om dam kommittéens sommarktiviteter 2021 klicka på länken Damernas spelprogram 2021

Paragolf kommitté

Paragolf kommittén på Älvkarleby Golfklubb jobbar med att få personer med olika typer av funktionsvariationer att prova golf och fortsätt att träna golf mot det gröna kortet. Alla våra träningsområden är lätt tillgängliga för alla typer av funktionsvariation. Klubbor finns i shopen att låna gratis för alla som vill prova golf.

När grönt kort uppnåtts så har klubben handikappanpassat banan i 2015 och 2016 bland annat genom att delar av vägar asfalterats för bättre framkomlighet, nya teen (tee 39) har anlagts och toaletter har handikappanpassats.

Från och med 2018 har vi en paragolfbil som vi lånar ut gratis till alla som har behov av bilen. Det gäller dig som provar på, spelar eller vill följa med nära och kära på banan utan att spela. Bilen är lätt att köra och du lär dig att hantera den på 10 minuter.

Vi har i 2019 anskaffat två självpeggande ramper från ”Autopeg” som gör träningen på rangen mycket lättare för personer i handgolfbilen eller som sitter i rullstol. Ramp finns för både höger och vänsterspelare.

Vill du komma i kontakt med oss för att testa, fråga om möjligheterna, spela m.m.  kontakta oss! För kontakt, klicka här

Medlemmar i paragolfkommittén:

HCP kommitté

HCP kommittéen är den grupp av personer som är utsedda av klubben och styrelsen att ansvara för alla klubbens medlemmars hcp. och att all spelare har ett korrekt hcp utifrån Svenska Golfförbundets rekomendationer och regler. För frågor kontakta hcp kommittéen.

Medlemmar i kommittén:
Svante Andersson (Ordf.)
Roger Gahlin

För kontakt sänd ett mail via länken här.

Junior Elit kommitté

Juniorkommittén arbetar med att organisera, planera, genomföra och utveckla junior- och elit-verksamheten på Älvkarleby golfklubb. Kommittén tillsammans med klubbens tränare, ansvarar för tränings och tävlingsverksamheten på klubben, riktat mot målgruppen. Junior- och elitkommittén är sammansatt av personer från kommitténs olika arbetsområden. Kommittén arbetar för:

 • Golf som idrott.
 • Ge möjlighet för alla att träna golf året runt.
 • Dopingfri idrott.
 • Meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Medlemmar i kommittén:

 • Cecilia Leijon Fröjd (ansv. tränare)
 • Thomas Nälsén (ordf. och ansv. golfskoj)
 • Matilda Åkerlind
 • Joakim Asplund
 • Ellen Lungfors Asplund (junior)

Vill du veta mer, ta kontakt eller kolla in juniorerna på laget.se.

Se också information nedan:
Juniorträning och Läger 2020

Miljö kommitté

Bakgrund och uppdrag

Älvkarleby Golfklubbs miljöutredning 2009 identifierade relevanta miljöaspekter och nyckeltal för verksamheten och tog fram en miljöhandlingsplan 2010 som kvalificerade klubben för Svenska Golfförbundets miljödiplom. Miljöaspekterna beaktas idag i den löpande verksamheten genom Miljöhandlingsplanen som kommittén utvärderar och uppdaterar årligen och som är föremål för ledningens/styrelsens återkommande uppföljning. Miljökommittén ansvarar för att det genomförs en protokollförd skyddsrond per år där iakttagelser och förbättringsförslag dokumenteras. Kommittén håller också kontakt med Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen.

 • Miljöpolicyn är det övergripande dokumentet för klubbens miljöstyrning. Policyn har följande lydelse: Alla medlemmar, anställda och entreprenörer skall verka för att verksamheten bedrivs enligt miljöriktiga principer.
 • Verksamheten skall kontinuerligt prövas mot miljömässiga värderingar. Där ingår att följa gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Arbetet skall utvecklas med ständiga förbättringar med mål att minimera oönskad miljöpåverkan.
 • Verksamheten skall medverka till att naturupplevelser vid golfklubben främjas.
 • Den biologiska mångfalden vid golfklubben skall främjas.
 • Miljöfrågor skall vara en stående punkt på styrelsens sammanträden.

Våra miljörutiner kommer att vara en integrerad del i vår löpande verksamhet och följa SGF:s miljönormer. Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida, hos klubbchefen och i receptionen. Miljöpärm/system finns hos klubbchefen. Vår strategi är att koncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna som värderas årligen vid en miljögenomgång. Medlemmar i kommittén:

 • Hans Lindström (ordf.) 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com
 • Fredrik Wistedt 070-627 69 07, fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com
 • Lennart Billfalk 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com
 • Per-Olof Ferm 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com
 • Niklas Dahlbäck 070-602 35 19, niklas.dahlback@vattenfall.com

Dokument Miljöplan Älvkarleby GK 2019 ver20190212 för nedladdning följ länken. Dokument Miljöaspekter för Älvkarleby Golfklubb 2018 ver20171109 för nedladdning följ länken.

Senior kommitté

Informationen här är under uppdatering.

Old Members har i 2020 bytt namn till Senior kommittén. Senior kommittén  är till för damer 50+ och herrar 55+. På våra onsdagstävlingar är det kanske inte alltid viktigast att vinna utan att ha en bra golfrunda med trevliga medspelare. Våra aktiviteter

Information till klubbens seniorer med tanke på covid-19 (corona pandemin)

Med anledning av rådande läge och det Coronavirus som drabbat vårt land, ser vi oss tvungna att ställa in det planerade upptaktsmötet. Då vi ändå ser det värdefullt med lite social samvaro som i detta fall sker utomhus, kommer vi under maj månad genomföra våra onsdagsträffar med ett något annorlunda upplägg. Spel sker enligt följande:

 • Du anmäler dig som vanligt via Min Golf, vi lottar och startlista anslås.
 • Du betalar ingen avgift under maj månad. (vi slipper då hantering av kontanter, som kan vara en smittorisk)
 • Önskvärt att du kommer till klubben så nära din starttid som möjligt.
 • Om du behöver gå in i klubbhuset, följ allmänna råd.
 • Blanka scorekort finns utställda vid 1:ans tee, du tar ett kort och fyller i ditt namn. Var och en för sin egen score.
 • Efter avslutad rond lägger du kortet i lådan vid entrén (förslagslådan)
 • Ingen prisutdelning.

I övrigt hänvisar vi till klubbens förhållningssätt i frågan, samt Svenska Golfförbundets rekommendationer (Se klubbens hemsida).

Efter införande av nytt Hcp-system har de flesta av oss fått en höjning med 1 – 3 slag. För att få ungefär lika stora klasser har vi inför säsongen gjort följande klassindelning:
A-klassen  0 – 23,9
B-klassen 24,0  – 54,0.

Skulle läget förändras återkommer vi med ny information.

Seniorkommittén

Medlemmar i kommittén

 • Yvonne Thunmann  072 71 72 931
 • Göran Westlund 070-540 60 54
 • Leif Jansson 070-738 73 80
 • Lisa Billfalk 070-682 70 59
 • Åsa Sundell 070-220 14 14
 • Gunnar Thunman 070-675 11 12
 • Sylvie Köönverk 070-895 63 01
SR medlemmarnas egna sidor

Sponsor kommitté

Sponsorkommittén vill verka för ett gott klimat och ett fruktbart samarbete med och emellan våra partners. Vi kan erbjuda ideala möjligheter till företagsgolf och/eller andra golfaktiviteter efter behov. Vi vill efter bästa förmåga tillgodose att våra sponsorer erfar positiva upplevelser och känner glädje vid besök på vår anläggning.

Medlemmar i kommittén:
Stefan Hult (ordf.) e-mail: stefanhult@hotmail.se
Stefan Sjöström
Clarrie Leim
Johan Malmsten (klubbchef och tränare) e-mail: johan.malmsten@alvkarlebygk.com
Cecilia Leijon Fröjd (tränare)
Lars Högberg
Andreas Klövenäs

Tävlings kommitté

Tävlings kommittén ordförande utses av klubbens styrelse. Kommittéen ordförande utser kommitté medlemmarna. Kommittéen är ansvarig för tävlingsverksamheten på Älvkarleby Golfklubb. Detta innefattar planering av tävlingsprogram, genomförande av tävling, resultatrapportering och ev. prisutdelning. Kommittén kan ge annan person eller kommitté mandat att ansvar för tävling men är ett beslut som tas av tävlingskommittén.

Lokala regler se dessa länkar:
Lokala regler20170402RevA

Kommitten består av:

 • Anders Ekelund (ordf.)
 • Christer Bärlund
 • Christina Söderlind
 • Jonny Melander
 • Stephan Abramsson
 • Inga Örnblom
Tävlingskommittéens egna sidor