Hej Mottagarens namn.

Kom igång genom att klicka på platshållartexten och börja skriva.
Beskriv i ett följebrev hur dina kunskaper och din erfarenhet kan lösa problem och skapa bra resultat för en framtida arbetsgivare. Om du till exempel säger att du är bra på att samarbeta ger du ett exempel på din samarbetsförmåga på din senaste praktikplats och visar sedan hur arbetsgivaren kan dra nytta av den erfarenheten.
Allt handlar om personanpassning. Skriv ett följebrev där ditt riktiga jag kommer fram och som beskriver ditt unika bidrag till företaget.
Med vänlig hälsning,
Magnus Nilsson