Välkommen till Old Members 2018!

Vi fortsätter med i stort sett samma uppläggning av verksamheten som under de senaste åren.

Våra aktiviteter är följande:

 • Golftävling varje onsdag, individuellt spel, ingående i OM serietävling.
 • Deltagande i UGF´s seriespel för seniorer, 4 spelomgångar.
 • Deltagande i UGF´s individuella tävlingar för seniorer, 5 tillfällen.
 • Arrangera tävlingar som UGF´s seniorkommitté ålagt oss.
 • Ryder Cup spelas mot Öregrund på Älvkarleby GK den 6 sept.
 • Solheim Cup spelas mot Öregrund i Öregrund den 3 sept.
 • Utbyte med Gävle GK 11 september spelas på Avan.
 • Vi skall arrangera UGF´s seriespel H 70 div 3-4 tisdag 22 maj. UGF= Upplands Golfförbund

 

Till början på sidan

 
 

Onsdagstävlingar 2018

Vi inleder säsongen onsdag 25 april kl. 10.00 med en upptaktsträff. Där ges en allmän information inför säsongen. OM bjuder på kaffe och smörgås.

 • Tävlingarna startar 2 maj och pågår sedan varje onsdag till 26 september.
 • Tävlingen ställs in vecka 26, då klubben arrangerar golfvecka. 
 • Ytterligare justeringar kan bli aktuella om onsdagen är upptagen av annan aktivitet på banan med högre angelägenhetsgrad. Vi flyttar då till i första hand tissdag.
 • Avslutningstävling och prisutdelning med lunch hålls onsdag 27 september.

Regler för Onsdagstävlingarna 2018

OM serietävling
Klass A spelar om Rikard Sundblads Vandringspris.
Klass B spelar om Larsa Lindegrens Vandringspris.
Clarrie Leims Vandringspris tilldelas bästa dam.
Priserna är ständigt vandrande.

Klassindelning

 • A-klassen: HCP 0 – 21,9
 • B-klassen: HCP 22,0 – 36,0
 • Spelare med handicap mellan 36,0 och 54,0 är också välkomna, men de får spela på spelhandicap 36.

Spelform

Singel – slaggolf över 18 hål – med handicap.

Herrar: 54 (gul) tee. Herrar 75+ har rätt att välja tee 50.
Damer: 46 (röd) tee. Damer 70+ har rätt att välja tee 39.

OBS! Val av tee skall ske vid anmälan.

Deltagare
Öppen tävling (deltagare från andra klubbar är välkomna). Gäster betalar gällande greenfee. Deltagare från andra klubbar deltar ej i serietävlingen.

Damer: som fyller 50 under året eller äldre
Herrar: som fyller 55 under året eller äldre
Handicapgräns: spelas på högst 36

Poängberäkning

De 10 bästa resultaten av säsongens tävlingar sammanräknas för att få fram segrare i A och B klassen.

 • För A-klassen gäller placering 1-10, ger 10 till 1 poäng.
 • För B-klassen gäller placering 1-10, ger 10 till 1 poäng.

Spelare behåller sin klass under säsongen även om man ändrat sitt handicap. Dvs börjar du spela i A klassen men höjer ditt handicap till 22,0 eller högre kommer du ändå att spela i A klassen hela säsongen. (Enl rekommendation från GIT) Detta betyder att de spelare som ligger i hcp intervallet 20,0 till 24,0 måste välja rätt klass vi anmälan.

Anmälan

Via hemsidan eller till kansliet dagen före tävling senast tisdag kl. 12.00.

Startlista

Starttid skickas till dig via e-mail och startlistan finns även på kansliet, klubbens hemsida och på golf.se ”Min golf” från och med tisdag kl 15.00.
Första start normalt kl. 8.00. Annan starttid kan förekomma.  Vid kanonstart kl 9.00
Möjligheten till ”tidig och sen start” finns normalt inte. Tävlingsledningen kan göra undantag vid speciella fall.
Den som behöver golfbil anmäler detta till klubbens kansli. Vid behov av bil utan lärkintyg, ges tillfällig dispensation. Deltgare med läkarintyg har alltid företräde

Återbud

Meddelas till kansliet eller tävlingsledare.

Startavgift

50 kr betalas på tävlingsdagen. Kontant betalning.

Resultatlistor och poängställning

Tävlingen administreras i GIT (Golfens IT system) och de informationskanaler som finns i golf.se och vår hemsida.
Deltagare som valt ”sekretess” i golf.se/mingolf kommer inte att finnas i resultatlistan och inte heller räknas med i poängsammanställningen.

Publicerade resultatlistor

Priser

Vid varje tävling utdelas ett pris för varje 6:e startande, dvs 1:a, 7:e 13:e startande i respektive klass.
Exempel: 20 startande = 4 priser.

Om pristagare ej är närvarande, tillfaller priset nästa i prislistan.
I serietävlingen erhåller alla som uppnått 30 poäng i A klassen och 30 poäng i B klassen pris vid avslutningen.
Vi ett antal utvalda tävlingar kommer närmast hål pris att utdelas.

Handicap

Vi kommer att använda GIT, vilket innebär att HCP kommer att justeras automatiskt vid våra tävlingar. EGA exakt tävlingshandicap krävs för att komma med i resultatlistan. (EGA har satt upp fyra scorer som ett minimikrav för EGA Exakt Tävlingshandicap. Varje score utöver detta minimum kommer emellertid att väsentligt förbättra handicapens tillförlitlighet).

Tävlingsledare

Utses av OM-kommittén för resp tävling.

 

Till början på sidan

 
 

Upplands Golfförbunds tävlingar mm

Seniorkommittén i UGF arrangerar bl.a. följande:

 • Seriespel för seniorer.
 • Seniorgolfen, individuella tävlingar.
 • Distriktsmästerskap DM för seniorer.

Vår målsättning är att vi skall öka vårt deltagande i dessa tävlingar. Det är en trevlig form av umgänge med spelare från andra klubbar och vi får möjlighet att spela på andra banor.

UGF Seriespel 2018

Lagtävling mellan Upplandsklubbar. Fyra (4) tävlingar.
Vi har anmält följande lag:

Serie Spelform Tee Lagledare
H60 div 2 Slaggolf utan HCP Gul Svante Andersson
H60 div 3 Slaggolf utan HCP Gul  Christer Bärlund
H70 div  Slaggolf utan HCP Gul Lars Lindegren 
H70 div Slaggolf utan HCP Gul Kenneth Mineur
H75 div 1 Slaggolf utan HCP Röd Yngve Lidvall
H80 Slaggolf utan HCP Röd
D60 div 1 Slaggolf utan HCP Röd Sylvie Köönverk
D70             Slaggolf utan HCP  Röd Lillemor Jansson
D70 Slaggolf utan HCP Röd Ingalis Östlund

H60 och H70: Varje lag består av 4 spelare ( de 3 bästa resultaten räknas).
D60, D70, H75 och H80: Varje lag består av 3 spelare ( de 2 bästa resultaten räknas). Lagledaren tar ut respektive lag. Intresserade att vara med, anmäler detta till resp lagledare eller till någon i OM-kommittén.

 • Anmälningsavgift för laget bekostas av ÄGK.
 • Resekostnad och övriga kostnader bekostas av spelarna.

UGF Seniorgolfen – Individuella tävlingar

Statuter

Se UGF Seniorer:s hemsida.  (www.upplandsgolf.se/kommitteer/senior/ )
OBS! Deltagare måste ha EGA Tävlings HCP för att komma med i resultatlista.

Anmälan

Anmälan sker av spelaren via golf.se.

Anmälningsavgift  och resekostnad

Bekostas av spelaren

Övrigt

Återbud måste anmälas till arrangerande klubb. Respektive spelare är skyldig att detta anmäls.

UGF:s Hemsida

Seniorkommittén i Upplands Golfdistriktsförbund har en mycket bra hemsida. Där finns bland annat erforderlig tävlingsinformation.
www.upplandsgolf.se/kommitteer/senior/
  

 

Till början på sidan

 

Tävlingsarrangör

Vi är utsedda att arrangera

 • UGF:s seriespel H70 div 3-4, tisdag 22 maj. Tävlingsledare:    

Vi behöver hjälp med genomförandet, starters, kansliet m.m. Hör av Er till OM-kommittén om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

Till början på sidan

 

Ryder Cup mot Öregrund GK

Ryder Cup mot Örgrund GK

Ryder Cup  2018 spelas på Älvkarleby Golfklubb.

Tävlingsdatum: 2018-09-06.

Solheim Cup mot Öregrund GK

 Solheim Cup spelas på Öregrunds GK.
Tävlingsdatum: 2018-09-03. 

Regelinformation

I samband med upptaktsmötet kommer vi att gå igenom de vanligaste reglerna och tolkningsfrågor som har anknytning till vår bana.
Nytt för denna säsongen är att vidareutbildning i golfregler kommer att ske vid onsdagstävlingarna.