Säljare – Telefon nummer – Pris

Lennart Bäck (kansliet ÄGK säljer för Lennart Bäcks räkning) 026-725 10- 2000 kr
Lars Bergvik- 070-687 66 80- 2400 kr
Eva Fröhler- 070-401 77 68- 2500 kr
Toni Soppela- 070-404 46 06- 2500 kr
Tommy Löw- 072-198 26 84- 2900 kr
Göran Nyström- 070-686 97 15- 2900 kr
Ingela Clarkin- 076-148 82 17- 3000 kr
Kersti Knuts- 070-325 97 91- 3000 kr
Johan Lundén- 070-414 04 94- 3000 kr
Anna Märta Persson- 070-214 42 23- 3000 kr
Kristofer Ramsell- 070-205 85 51- 3000 kr
Sven Erik Olsson- 070-646 86 91- 3500 kr
Christer Malm- 070-290 72 24- 3500 kr
Kent Grip- 070-874 62 40- 3500 kr
Jan Lööf- 070-556 36 37- 3800 kr