Säljare – Telefon nummer – Pris
Torbjörn Wallin- 070-615 50 03 – 2400 kr
Martin Knuts-079-072 78 63- 2500 kr
Anders Johansson- 073- 803 86 60- 2500 kr
Jan Sandberg- 070-573 28 75- 2800 kr
Ulla Sandberg-   070- 209 19 99- 2800 kr
Älvkarleby Golfklubb- 026-725 10- 2800 kr (Säljer för dödsbo)
Mats Ljungberg- 070-338 16 13 – 2800 kr
Hans Andersson-  072-330 34 38-  3000kr
Jonas Ferm-  070-388 33 49-  3000kr
Christoffer Holmqvist- 073-741 71 61-  3000kr
Ola  Nilsson- 070-673 38 51- 3000 kr
Sten Ryman- 073-729 08 98- 3000 kr
Anders Perjans- 070-333 87 87- 3000 kr
Bernt Johansson- 070-667 97 61- 3000 kr
Älvkarleby Golfklubb- 026-725 10- 3000 kr (Säljer för dödsbo)
Jan Hallqvist-  026-19 21 04-  3400kr
Ingvar Ask-  073- 721 03 64-  3500kr
Erik Wiklund-  070-343 61 36-  3500kr
Margareta Lingvall -070-606 01 18-  3500 kr
Ragnar Lingvall -070-606 01 16- 3500 kr
Annika Löfgren- 070-253 38 53-  3500 kr
Torbjörn Löfgren-  070-190 26 70-  3500 kr
Oscar Sundin- 076-209 92 36-  3500 kr
Ingvar Carlsson- 070-300 18 81- 3500 kr
Hans Friskman- 070-558 19 44- 3500 kr
Berit Friskman- : 070-533 19 47-3500 kr
Catarina Hallenberg-  070-795 15 71-   3500kr
Peter Hallenberg- 070-795 15 71-  3500kr
Jimmy von Wachenfeldt-  073-730 92 81-  3500kr
Michael Svedlund- 070-665 66 70- 3500kr
Monika Svedlund- 070-665 66 70-  3500kr
Per Eriksson-  070-696 13 59-  3500kr
Peter Norling- 070-673 00 95-  3500kr
Daniel Hed-  070-281 23 42-  3500kr
Lisa Södergren- 070-281 23 42-  3500kr
Maria Blom- 070-604 96 64- 3500 kr
Torbjörn Högberg- 076-890 42 07- 3500 kr
Kjell Leidermark-  070-712 47 45- 3500 kr
Jonny Krantz- 072- 536 71 78-  3500 kr