Styrelsemedlemmar Älvkarleby Golfklubb 2021

Mats Ohlsson (Ordf.)
Lars Högberg (Vice ordf.)
Sylvie Köönverk ((Kassör)
Stefan Hult (Sekreterare)
Örjan Löfström
Maria Högberg
Lennart Eilemar

Mattias Mattsson (Suppl.)
Tim Lund (Suppl.)

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail via länken Älvkarleby Golfklubb