Styrelse 2018-01-12T12:54:40+00:00

Styrelse

Stryrelse medlemmar Älvkarleby Golfklubb 2017/2018

Anders Bengtsson (Ordf.)
Yvonne Thunman (Vice ordf.)
Tommy Bergström ((Kassör)
Stefan Hult (Sekreterare)
Andreas Karlsson
Örjan Löfström
Malin Larsson

Roger Gahlin (Suppl.)
David Carlsson  (Suppl.)

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail via länken Älvkarleby Golfklubb