Loading...
Styrelse2018-05-24T15:42:39+00:00

Stryrelsemedlemmar Älvkarleby Golfklubb 2017/2018

Anders Bengtsson (Ordf.)
Yvonne Thunman (Vice ordf.)
Tommy Bergström ((Kassör)
Stefan Hult (Sekreterare)
Andreas Karlsson
Örjan Löfström
Malin Larsson

Roger Gahlin (Suppl.)
David Carlsson  (Suppl.)

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail via länken Älvkarleby Golfklubb