Styrelsemedlemmar Älvkarleby Golfklubb 2019/2020

Thomas Trybom (Ordf.)
Yvonne Thunman (Vice ordf.)
Tommy Bergström ((Kassör)
Stefan Hult (Sekreterare)
Örjan Löfström
Roger Gahlin
Sylvie Köönverk

Maria Högberg (Suppl.)
Hans Lindström (Suppl.)

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail via länken Älvkarleby Golfklubb