Styrelse 2017-04-24T12:34:53+00:00

Styrelse

Stryrelse medlemmar Älvkarleby Golfklubb 2017

Lennart Billfalk (Ordf.)
Yvonne Thunman (Vice ordf.)
Tommy Bergström ((Kassör)
Stefan Hult (Sekreterare)
Eva Öhlund
Jan Johansson
Andreas Karlsson

Malin Larsson (Suppl.)
Örjan Löfström (Suppl.)