Kommittéer

Damkommitté

Damkommittéen har som uppgift att få alla damer i klubben att känna sig välkomna att spela och umgås under trevliga förhållanden.

Läs mer
Medlemskommitté

Medlemskommittén har som uppdrag att nyrekrytera, bibehålla medlemmar och öka antal gästnätter.

Läs mer
Tävlingskommitté

Kommittéen är ansvarig för tävlingsverksamheten på Älvkarleby Golfklubb.

Läs mer
Marknadskommitté

Marknadskommittén vill verka för ett gott klimat och ett fruktbart samarbete med och emellan våra sponsorer och partners.

Läs mer
Paragolfkommitté

Paragolfkommittén på Älvkarleby Golfklubb jobbar med att få personer med olika typer av funktionsvariationer att prova golf och fortsätt att träna golf mot det gröna kortet.

Läs mer
Junior och Elitkommitté

Juniorkommittén arbetar med att organisera, planera, genomföra och utveckla junior- och elit-verksamheten på Älvkarleby golfklubb.

Läs mer
Seniorkommitté

Damer och Herrar 55+ är välkomna att delta i våra onsdagstävlingar och våra övriga aktiviteter.

Läs mer
Bankommitté

Bankommittén strävar efter att Älvkarleby GK ska vara en välkomnande och välbesökt golfanläggning med högt ställda krav på säkerhet, kondition, miljö samt natur och spelupplevelse.

Läs mer
Frivilligagrupper och fastighetskommitté

Kommittén Frivilliggrupper och Fastigheters uppdrag är att med hjälp av frivilliga insatser bidra till att Älvkarleby Golfanläggning underhålls på sådant sätt att medlemmar och gäster upplever anläggningen attraktiv och välkomnande.

Läs mer