Spelrättsbörs

Vill du köpa spelrätt?

Här ligger alla spelrätter som är till försäljning. Vid köpa av spelrätt kontaktar du personen du önskar köpa av enligt listan. Affären gör du och säljaren. Ladda sedan ned blankett för försäljning/köp av spelrätt eller kontakta oss för att sända er dokumenten per post, eller kom in och hämta på kansliet. Dokumenten skall fyllas i av säljare och köpare och lämnas in till kansliet för omregistrering.

Vill du sälja spelrätt?

Ta kontakt med kansliet. Vi lägger ut säljuppdraget på spelrättsbörsen. När din spelrätt är såld, ta åter kontakt med kansliet som tar bort säljuppdraget och registrerar den nye innehavaren. Klubben tar ingen avgift när du säljer eller köper spelrätt. För blanketter att fylla i vid köp eller försäljning av spelrätt kontakta kansliet 026-725 10 eller via länken här.

Säljare – Telefonnummer – Pris

Jan Wikström – 070-497 33 32 – 2000 kr
Patrik Lejdström – 076-206 79 17 – 2500 kr
Marianne Gimström – 070-319 17 72 – 2500 kr
Kurt Andersson – 026-60 56 56 – 2500 kr
Sven-Erik Olsson – 070-646 86 91 – 2500 kr
Inger Persson – 070-639 50 84 – 3000 kr
Christoffer Hjalmarsson – 070-447 55 01 – 3000 kr
Hans Andersson – 072-330 34 38 – 3000 kr
Christoffer Holmqvist – 073-741 71 61 – 3000 kr
Ola  Nilsson – 070-673 38 51 – 3000 kr
Sten Ryman – 073-729 08 98 – 3000 kr
Anders Perjans – 070-333 87 87 – 3000 kr
Bernt Johansson – 070-667 97 61 – 3000 kr
Jan Hallqvist – 026-19 21 04 – 3400 kr
Ingvar Ask – 073- 721 03 64 – 3500 kr
Erik Wiklund – 070-343 61 36 – 3500 kr
Margareta Lingvall – 070-606 01 18 – 3500 kr
Ragnar Lingvall – 070-606 01 16 – 3500 kr
Annika Löfgren – 070-253 38 53 – 3500 kr
Torbjörn Löfgren – 070-190 26 70 – 3500 kr
Oscar Sundin – 076-209 92 36 – 3500 kr
Ingvar Carlsson – 070-300 18 81 – 3500 kr
Hans Friskman – 070-558 19 44 – 3500 kr
Berit Friskman – 070-533 19 47 -3500 kr
Catarina Hallenberg – 070-795 15 71 –  3500 kr
Peter Hallenberg – 070-795 15 71 – 3500 kr
Jimmy von Wachenfeldt –  073-730 92 81 – 3500 kr
Per Eriksson – 070-696 13 59 – 3500 kr
Peter Norling – 070-673 00 95 – 3500 kr
Daniel Hed – 070-281 23 42 – 3500 kr
Lisa Södergren – 070-281 23 42 – 3500 kr
Maria Blom – 070-604 96 64 – 3500 kr
Torbjörn Högberg – 076-890 42 07 – 3500 kr
Kjell Leidermark – 070-712 47 45 – 3500 kr
Jonny Krantz – 072- 536 71 78 – 3500 kr

Ladda hem Bestämmelser för Överlåtelse.