Klubbens historia

Älvkarleby golfklubb har en olympisk bakgrund

Folke Alnevik, bronsmedaljör i stafettlöpning vid OS 1948, var nämligen den som låg bakom att Lugnet i Älvkarleby vid Dalälvens  strand förvandlades  till golfbana.

Folke Alnevik med OS-medaljen

Folke jobbade som fritidschef vid Älvkarleby kommun när han i början av 1970-talet väckte intresset för en golfbana i kommunen. Han var då själv golfspelare och banchef i Gävle.

Tillsammans med svenska golfförbundets generalsekreterare , Bengt Lorichs, ritade  Folke Alnevik ,1974, ett förslag till hur banan skulle kunna se ut.

Olyckligtvis råkade journalisten Tord Westlund på Arbetarbladet få se skissen och publicerade den på en helsida i tidningen, vilket skapade stor uppståndelse bland berörda markägare”, uttryckte sig Folke Alnevik senare i klubbladet.

Markägare vid Lugnet ville nämligen inte se någon golfbana där och kopplade in jurister för att få stopp på planerna. En protestlista med nära 100 namn presenterades.

Men åren gick och efter många turer med alla inblandade, inklusive kommunen som senare köpte mark av kyrkan, kunde stadgarna för Älvkarleby golfklubb slås fast 31 januari 1983. Då hade interimsstyrelsen med Rikard Sundblad som ordförande övergått till att bli en permanent klubbstyrelse.  Ansökan om medlemsskap skickades då in till Riksidrottsförbundet och Svenska golfförbundet.

Världskänd amerikansk golfarkitekt lyrisk på Lugnet

4 juni 1983 kom en av världens främsta  golfarkitekter, amerikanen Ronald Fream, på besök till Älvkarleby.  Folke Alnevik och Richard Sundblad visade upp det tänkta golfområdet på Lugnet.  Fream var närmast lyrisk över vad han såg och erbjöd sig att göra en ”master plan” dvs en grovskiss över hur han tyckte hålen skulle byggas mot 35 000-40 000 kr i ersättning. Men kostnaden för Fream ansågs för hög och istället blev det Alnevik/ Lorichs förslag som fick bilda grogrund för banbygget.

1984 öppnades en drivingranch som hölls öppen två dagar i veckan.

Niohålsbanan blir verklighet

1985 påbörjades bygget av niohålsbanan som slutligen ritats av banarkitekten Jan Sederholm, Helsingborg. Nu med Hans Alseryd som klubbordförande – sedan Sundblad valt att hoppa av.  Alseryd tog ett stort ansvar och blev en viktig kugge för klubben.

Utöver ordförandeposten blev Hans Alserud även huvudansvarig för banbygget och höll i alla tåtar. Viss byggledarhjälp fick han av Björn Eriksson, Gävle,  som senare skulle bli ett aktat namn i golfarkitektkretsar.

1987 invigdes niohålsbanan som enligt Alseryd kostade runt en miljon kronor att bygga.

1989 togs beslut om att bygga ut banan till 18 hål. Nu med Jan Deborg som ordförande.

1992  invigdes 18 hålsbanan som liksom de första nio hålen ritats av Jan Sederholm.

2004 stod byggnaden klar som idag är kansli/shop och omklädningsrum med dusch och bastu för damer och herrar.

2016 handikappanpassas banan med bl.a nya grästees (tee 39), toalett anläggs och vägar asfalteras på banans mer utsatta ställen.

2020 Älvkarleby Golfklubb kan idag erbjuda övernattning i egna rum och nybyggda stugor av god standard. En restaurang som serverar fantastisk mat till bra priser, stora övningsområden, en välsorterad shop, utlån av paragolfbil till personer med funktionsvariationer och el-ramper för att underlätta träning på klubbens range för personer i paragolfbil eller i rullstol.

2022 invigdes Studion som byggt med bl.a. bidrag från Allmänna Arvsfonden. I studion finns en simulator (Trackman) som kan användas till utbildning men även för träning och spel på banor.