Styrelsemedlemmar

Mats Ohlsson

Mats Ohlsson

Ordförande
Stefan Hult

Stefan Hult

Vice Ordförande
Lars Högberg

Lars Högberg

Kassör
Marita Alsholt

Marita Alsholt

Sekreterare
Lennart Eilemar

Lennart Eilemar

Evabritt Säfström

Evabritt Säfström

Helena Holmin

Helena Holmin

Gunilla Gidlöv

Gunilla Gidlöv

Suppleant
Mikael Eriksson

Mikael Eriksson

Suppleant

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail