Ban och Miljökommitté

Bankommittén
Bankommittén strävar efter att Älvkarleby GK ska vara en välkomnande och välbesökt golfanläggning med högt ställda krav på säkerhet, kondition, miljö samt natur och spelupplevelse, vilket är i samstämmighet med styrelsens uttalade ambition. Vi fortsätter arbeta efter den av Bankommittén sedan tidigare framtagna Ban- och Utvecklingsplan. Arbetet fortskrider i den prioritetsordning som fastställts och med hänsyn till vad budgeten tillåter. Besiktning av banan sker årligen vilket kan leda till att revidering av planen kan komma att ske.

Har du förslag på förbättringar av vår bana eller vill göra en felanmälan? Kontakta då Fredrik, vår banchef, via mail till Fredrik

Medlemmar i kommittén:
Ord: Fredrik Vistedt (Banchef/Head Greenkeeper) tel: 070-627 69 07
Christer Muhr
Perry Andersson
Sylvie Köönverk
Mats Thunman
Lennart Eilemar

Cecilia Leijon Fröjd (adjungerande)

Miljökommittén
Bakgrund och uppdrag
Älvkarleby Golfklubbs miljöutredning 2009 identifierade relevanta miljöaspekter och nyckeltal för verksamheten och tog fram en miljöhandlingsplan 2010 som kvalificerade klubben för Svenska Golfförbundets miljödiplom. Miljöaspekterna beaktas idag i den löpande verksamheten genom Miljöhandlingsplanen som kommittén utvärderar och uppdaterar årligen och som är föremål för ledningens/styrelsens återkommande uppföljning. Miljökommittén ansvarar för att det genomförs en protokollförd skyddsrond per år där iakttagelser och förbättringsförslag dokumenteras. Kommittén håller också kontakt med Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen.

 • Miljöpolicyn är det övergripande dokumentet för klubbens miljöstyrning. Policyn har följande lydelse: Alla medlemmar, anställda och entreprenörer skall verka för att verksamheten bedrivs enligt miljöriktiga principer.
 • Verksamheten skall kontinuerligt prövas mot miljömässiga värderingar. Där ingår att följa gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Arbetet skall utvecklas med ständiga förbättringar med mål att minimera oönskad miljöpåverkan.
 • Verksamheten skall medverka till att naturupplevelser vid golfklubben främjas.
 • Den biologiska mångfalden vid golfklubben skall främjas.
 • Miljöfrågor skall vara en stående punkt på styrelsens sammanträden.

Våra miljörutiner kommer att vara en integrerad del i vår löpande verksamhet och följa SGF:s miljönormer. Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida, hos klubbchefen och i receptionen. Miljöpärm/system finns hos klubbchefen. Vår strategi är att koncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna som värderas årligen vid en miljögenomgång. Medlemmar i kommittén:

Medlemmar i kommittén:
Hans Lindström (ordf.) 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com
Fredrik Wistedt 070-627 69 07, fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com
Lennart Billfalk 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com
Per-Olof Ferm 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com

Dokument Miljöplan Älvkarleby GK 2019 ver20190212 för nedladdning följ länken. Dokument Miljöaspekter för Älvkarleby Golfklubb 2018 ver20171109 för nedladdning följ länken.

Seniorkommitté

Damer och Herrar 55+ är välkomna att delta i våra onsdagstävlingar och våra övriga aktiviteter. Det kanske inte alltid är viktigast att vinna, utan att umgås med trevliga medspelare under en golfrunda.

Medlemmar i kommittén

Yvonne Thunman   072-717 29 31       y.thunman@gmail.co
Åsa Sundell               070-220 14 14     asa.sundell2010@gmail.com
Elisabeth Billfalk     070-682 70 59    lisa.billfalk@gmail.com
Sylvie Koonverk       070-895 63 01    sylvie.koonverk@telia.com
Göran Westlund       070-540 60 54   goran.westlund@hotmail.com
Örjan Löfström         070-604 29 60  orjan.lofstrom@gmail.com
Leif Jansson               070-738 73 80  leif.jansson43@gmail.com
Gunnar Thunman     070-675 11 12    gunnar.thunman@gmail.com

Dam kommitté

Dam kommittéen har som uppgift att få alla damer i klubben att känna sig välkomna att spela och umgås under trevliga förhållanden. Nybörjare har chans att träna med en blandning av andra nybörjare och erfarna spelare. Vi väljer själva om vi vill spela 9 eller 18 hål.

Medlemmar i kommittén:

 • Maria Högberg(ordf.)               070-671 95 81
 • Lisbeth Pedersen                       070-222 40 3
 • Marita Alsholt                            070-347 67 36
 • Elisabeth Modig                          070-651 10 15
 • Marie Melin Malm

Tävlingsschema 2023

Paragolfkommitté

Paragolf kommittén på Älvkarleby Golfklubb jobbar med att få personer med olika typer av funktionsvariationer att prova golf och fortsätt att träna golf mot det gröna kortet. Alla våra träningsområden är lätt tillgängliga för alla typer av funktionsvariation. Klubbor finns i shopen att låna gratis för alla som vill prova golf.

När grönt kort uppnåtts så har klubben handikappanpassat banan i 2015 och 2016 bland annat genom att delar av vägar asfalterats för bättre framkomlighet, nya teen (tee 39) har anlagts och toaletter har handikappanpassats.

Från och med 2018 har vi en paragolfbil som vi lånar ut gratis till alla som har behov av bilen. Det gäller dig som provar på, spelar eller vill följa med nära och kära på banan utan att spela. Bilen är lätt att köra och du lär dig att hantera den på 10 minuter.

Vi har i 2019 anskaffat två självpeggande ramper från ”Autopeg” som gör träningen på rangen mycket lättare för personer i handgolfbilen eller som sitter i rullstol. Ramp finns för både höger och vänsterspelare.

Vill du komma i kontakt med oss för att testa, fråga om möjligheterna, spela m.m.  kontakta oss! För kontakt, klicka här

Medlemmar i paragolfkommittén:

Junior och Elitkommitté

Juniorkommittén arbetar med att organisera, planera, genomföra och utveckla junior- och elit-verksamheten på Älvkarleby golfklubb. Kommittén tillsammans med klubbens tränare, ansvarar för tränings och tävlingsverksamheten på klubben, riktat mot målgruppen. Junior- och elitkommittén är sammansatt av personer från kommitténs olika arbetsområden. Kommittén arbetar för:

 • Golf som idrott.
 • Ge möjlighet för alla att träna golf året runt.
 • Dopingfri idrott.
 • Meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Medlemmar i kommittén:

 • Cecilia Leijon Fröjd (ansv. tränare)
 • Thomas Nälsén (ordf)
 • Ellen Lungfors Asplund (junior)
 • Anders Höög
 • Andreas Ellebo Olsson

Vill du veta mer, ta kontakt eller kolla in juniorerna på laget.se.

Marknadskommitté (f.d. Sponsorkommitté)

Marknadskommittén vill verka för ett gott klimat och ett fruktbart samarbete med och emellan våra sponsorer och partners. Vi strävar efter att ständigt utveckla verksamheten och vi kan erbjuda ideala möjligheter till företagsgolf och/eller andra golfaktiviteter efter behov. Vi vill efter bästa förmåga tillgodose att våra samarbetspartners erfar positiva upplevelser och känner ett välkomnande, glädje och harmoni vid besök på vår anläggning.

Medlemmar i kommittén

Stefan Hult (ordf.) e-mail: stefanhult@hotmail.se

Stefan Sjöström

Clarrie Leim

Lars Högberg

Fredrik Ellingsson

Björn Estliden (klubbchef) e-mail: bjorn.estliden@alvkarlebygk.com

Tävlings och Hcp kommitté

Tävlings kommittén ordförande utses av klubbens styrelse. Kommittéen ordförande utser kommitté medlemmarna. Kommittéen är ansvarig för tävlingsverksamheten på Älvkarleby Golfklubb. Detta innefattar planering av tävlingsprogram, genomförande av tävling, resultatrapportering och ev. prisutdelning. Kommittén kan ge annan person eller kommitté mandat att ansvar för tävling men är ett beslut som tas av tävlingskommittén.

Lokala regler se denna länk:
Lokala Regler 2023

Medlemmar i kommittén:
Anders Ekelund (ordf.)
Christer Bärlund
Christina Söderlind
Jonny Melander
Roger Gahlin
Robert Andersson
Liselott Andersson

HCP kommittéen är den grupp av personer som är utsedda av klubben och styrelsen att ansvara för alla klubbens medlemmars hcp. och att all spelare har ett korrekt hcp utifrån Svenska Golfförbundets rekomendationer och regler. För frågor kontakta hcp kommittéen.

Medlemmar i kommittén:
Svante Andersson (Ordf.)
Christer Bärlund (Tf. ordf.)
Roger Gahlin

För kontakt sänd ett mail via länken här.