Drivingrange

Vår drivingrange ger möjligheter att träna från matta eller gräs. Vi har regionens största gräsrange. Bakom gräsrangen står tunnor med såmassor som vi vill att du lägger i i dina uppslagna torver efter avslutade träning. Vi har också närspelsgreen med greenbunkrar och fairway bunker för att kunna träna långa bunkerslag.

Bollar för att träna på drivingrangen köper du med betalkort vid bollmaskin eller köp polletter i shopen som du använder i bollmaskinen.

Autopeg på Rangen

Vi var en av de första klubbarna i världen att anskaffat två ”Autopeg” till vår range. Dessa är specialbyggda ramper för personer som sitter i rullstol eller använder vår handigolfbil vid träning.  Givetvis kan du med full funktion i ben också använda ramperna som är helt självpeggande. Vi har ramp för vänster och för höger spelare.

Du köper boll i bollmaskinen och laddar sedan i ”Autopeg”. Läs instruktionerna på rampen noga!

Se också filmen hur ramperna fungerar. https://www.youtube.com/watch?v=A8Kdz2GGHJg

Lycka till med träningen!