Styrelsemedlemmar Älvkarleby Golfklubb 2021-2022

Mats Ohlsson (Ordf.)
Stefan Hult (Vice ordf. Sekreterare)
Lars Högberg ((Kassör)
Maria Högberg
Lennart Eilemar
EvaBritt Säfström
Helena Holmin

Gunilla Gidlöv (Suppl.)
Jonny Melander (Suppl.)

Önskar du komma i kontakt med styrelsen sänd ett mail via länken Älvkarleby Golfklubb